Om oss

Area Arkitektur är Sofia Kellari, arkitekt SAR/MSA, Gunilla Svalelid, byggnadsingenjör och Elin Pantzare, arkitekt SAR/MSA.


Vi är ett arkitektkontor med bred kompetens och mångårig erfarenhet av gestaltning av byggda miljöer. Vi arbetar med allt från mindre om- och tillbyggnader till större ny- och ombyggnationsuppdrag. Vi har även  kompetens att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla miljöer.


Vår erfarenhet är främst inom bostäder, kontor, läromiljöer, vård och omsorg, handel och industri, genom uppdrag för såväl privata fastighetsägare som kommunala beställare och privatpersoner.


2019 startade vi upp Area Arkitektur med den gemensamma viljan att skapa arkitektur med en tydlig helhetstanke, omsorg om detaljer och en genomtänkt relation till omgivningen.


I nära samarbete med våra beställare utvecklar vi Eskilstuna med omnejd.

AREA  ARKITEKTUR AB

Kungsgatan 66, 632 21 Eskilstuna

org. nr 559196-2971

Copyright @ 2020 AREA ARKITEKTUR AB